Vettug AS er et selskap med spesialistkompetanse innen utvikling og tilpasning av løsninger i SAP, hjemmehørende i Sandnes i Rogaland. Med moderne IT-løsninger er det imidlertid ikke noe som hindrer arbeid for kunder med tilhold helt andre steder. Kjetil Kilhavn grunnla selskapet i 2013 etter å ha arbeidet med å utvikle og tilpasse løsninger i ABAP og Business Workflow siden 2000, innen et vidt spekter av SAP applikasjonsområder og for flere organisasjoner.

Kjetil forble eneste ansatte i Vettug, og valgte høsten 2017 å akseptere tilbud om en stilling som konsulent i Bouvet. Det er derfor ikke lenger noen aktivitet i Vettug.