Vettug AS kan påta seg nye oppdrag med umiddelbar virkning. Kjetil Kilhavn har lang erfaring innen både ABAP og Business Workflow fra løsninger av alle slag - fra konfigurasjon av SAP standardløsninger til 100% kundespesifikke løsninger med dataregistrering, arbeidsflyt og rapportering. Nå er jeg tilgjengelig for nye oppdrag inntil 3 dager per uke, og omfanget av engasjementet kan også økes til full tid om noen måneder. På forespørsel sendes CV i norsk og/eller engelsk utgave. Ring gjerne på telefonnummer 40 22 06 07 om du trenger en SAP-utvikler.